Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ლეგალურად ფუნქციონირებისთვის, ყველა სათამაშო დაწესებულებამ უნდა შეასრულოს სამართლებრივი ვალდებულებები. 1win საქართველოში ოფიციალურად არის რეგისტრირებული და ლიცენზირებული კურაკაოს მთავრობის მიერ ნომრით 8048/JAZ2018-040. ამიტომ, დაწესებულება აკმაყოფილებს რამდენიმე მოთხოვნას, რათა დარჩეს საიმედო ადგილი. ორგანიზაცია მხარს უჭერს მონაცემთა დაცვის კანონებს და შეიმუშავა კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მისი ვებ გვერდისთვის, მობილური ვერსიისა და აპლიკაცია.

ეს არის შეთანხმება მომხმარებელსა და კომპანიას შორის, რომელიც ითვალისწინებს პირადი მონაცემების მიღებას და ანალიზს და მის გამოყენებას სამართლებრივი მიზნებისთვის. გარდა ამისა, დებულებები აღწერს მომხმარებელთა უფლებებსა და მოვალეობებს და სათამაშო დაწესებულების მოვალეობებს. თამაშის დაწყებამდე თითოეულმა ადამიანმა უნდა განიხილოს ეს სტატიები და დაადასტუროს თანხმობა მათთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კლიენტმა უნდა დატოვოს საიტი.

ასევე, 1win საქართველოში-ს მენეჯმენტი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ეს პოლიტიკა ექვემდებარება ცვლილებას საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობის მოქნილობის გამო. ეს ნიშნავს, რომ ზოგიერთი დებულება შეიძლება დარეგულირდეს, დაემატოს ან საერთოდ წაიშალოს. თუ ეს ეხება კლიენტების ფუნდამენტურ უფლებებს, მაშინ ორგანიზაციის თანამშრომლები წინასწარ აცნობებენ მათ.

ინფორმაციის ტიპები

რა პერსონალურ დეტალებს აგროვებს 1win საქართველოში დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას აკეთებს მომხმარებელი საიტზე:

 • პროფილის შექმნა. როდესაც ადამიანს აზარტული თამაშების დაწესებულებაში გაწევრიანება სურს, მან უნდა შეავსოს სარეგისტრაციო ფორმა. ეს მოიცავს სრულ სახელს, დაბადების თარიღს, სქესს, საცხოვრებელ ადგილს, ელფოსტას და მობილურის ნომერს;
 • ფინანსური ოპერაციების განხორციელება. იმისათვის, რომ დაწესებულებამ დაამუშაოს და გააკონტროლოს ეს მოთხოვნა, მან უნდა იცოდეს დეტალები გადახდის მეთოდის, ტრანზაქციის ისტორიის, თანხის, ვალუტის და ა.შ;
 • ეწვიეთ ოფიციალურ ვებ გვერდს. როდესაც მომხმარებელი ნავიგაციას უწევს საიტზე და იყენებს სერვისებს, ორგანიზაცია იღებს ინფორმაციას მოთამაშის მდებარეობის, გამოყენებული მოწყობილობის ტიპის, ბრაუზერის პარამეტრებისა და სესიის ხანგრძლივობის შესახებ.

ნამცხვრები

1win საქართველოში-სთვის მნიშვნელოვანია მომხმარებლის პრეფერენციებისა და სურვილების ცოდნა სერვისების გაუმჯობესების მიზნით. კომპანია ამ მიზნით იყენებს ქუქი-ფაილებს. ეს არის სპეციალური ფაილები, რომლებიც დაინსტალირებულია მომხმარებლის ბრაუზერში სესიის დროს. ქუქი-ფაილები დაგეხმარებათ თვალყური ადევნოთ მოძრაობებს ინტერნეტში და გაარკვიოთ რა აინტერესებს კლიენტს. ეს ფაილები წაიშლება როგორც კი მოთამაშე დაასრულებს თავის სესიას საიტზე. კლიენტს ასევე შეუძლია უარი თქვას ქუქის ფაილებზე, რომლებიც არ არის სავალდებულო.

მონაცემების გამოყენება

მომხმარებლის ინფორმაცია ორივე მხარისთვის სასარგებლო ინსტრუმენტია. 1win საქართველოში იყენებს ამას შემდეგი მიზნებისთვის:

 • კომპანიის პროდუქტებსა და სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა;
 • დამუშავების პროცედურები და მომხმარებლის მოთხოვნები;
 • მოთამაშეების შემოწმება სათამაშო დაწესებულების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში;
 • რთულ სიტუაციებში დახმარებისა და დახმარების გაწევა;
 • ორგანიზაციის საქმიანობის შეფასება და ადგილზე პირობების გაუმჯობესება;
 • ახალი პროდუქტებისა და სერვისების შემუშავება და ტესტირება;
 • მომხმარებლის აქტივობის მონიტორინგი პასუხისმგებელი თამაშის კონცეფციის მიხედვით;
 • თაღლითობის, ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და კიბერდანაშაულის რისკების მინიმუმამდე შემცირება;
 • მარკეტინგის განყოფილებისთვის ამოცანების დადგენა.

ინფორმაციის გამჟღავნება

კომპანიას არ აქვს უფლება გადასცეს ან გაყიდოს მოთამაშეების პირადი მონაცემები მესამე პირებზე. თუმცა, არსებობს რამდენიმე გამონაკლისი:

 • კომპანიები, რომლებიც არიან 1win ჯგუფის ნაწილი;
 • სამართალდამცავი და სხვა სამთავრობო უწყებები;
 • პარტნიორები და სერვისის პროვაიდერები, რომლებიც ავსებენ ოფიციალურ ვებ გვერდს;
 • შვილობილი პროგრამის წევრები;
 • სხვა პირები მომხმარებლის თანხმობით.

1win საქართველოში იძლევა გარანტიას, რომ კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემის პროცესს თან ახლავს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები. გარდა ამისა, მხარეები ხელს აწერენ კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებას.

შენახვის ვადა

ყველა პირადი დეტალი შეინახება მონაცემთა ბაზაში იმდენ ხანს, რამდენიც საჭიროა პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად. ამის შემდეგ ინფორმაცია ხდება ანონიმური. თუმცა, ზოგიერთი პერსონალური მონაცემი შეიძლება უფრო დიდხანს იყოს შენახული სისხლის, სამოქალაქო და საგადასახადო კანონმდებლობის გამო.

მას შემდეგ, რაც კლიენტი წაშლის პროფილს 1win საქართველოში-ში, კომპანია გარკვეული დროით შეინახავს მის შესახებ პირად ინფორმაციას. ეს აუცილებელია, რათა თავიდან ავიცილოთ კამათი და სასამართლო პროცესი.